یقه مردانه برای لباس زنانه


● یقه مردانه پایه سرخود :
این یقه فقط برای لباس زنانه و برای پسر بچه ها مناسب است و مورد استفاده قرار می­گیرد .
این یقه از روی لباس پرو شده درآورده می­شود .
این یقه روی یقه گرد پیاده می شود ، به این صورت که یقه جلو را به میزان دلخواه گشاد می کنیم (معمولاً ۰.۵ سانت ) . همچنین پشت یقه را از قسمت سرشانه ۰.۵ سانت گشاد کرده و به خط وسط پشت صفر می کنیم .
پس از اینکه لباس دوخته شده ، دور یقه را روی مانکن سانت می زنیم ، این اندازه میزان یقه پرو شده است ...

یقه مردانه برای لباس زنانه


گونیا کنید خط عمود ۱ را . از نقطه ۱ به اندازه ۲/۱ یقه پروشده به طرف چپ رفته نقطه ۲ می­شود . (بدون در نظر گرفتن جادکمه و سجاف یقه)
نقطه ۲ را به طرف بالا گونیا می­کنیم . از نقطه ۱ ، ۲ سانت بالا رفته نقطه ۳ می­شود .
از نقطه ۳ ، ۷ سانت بالا رفته نقطه ۴ می­شود . از نقطه ۲ ، ۰.۵ سانت بالا رفته نقطه ۵ می­شود .
فاصله ۲-۱ را از نقطه ۲ به طرف راست رفته ، نقطه ۶ می­شود .
نقطه ۳ را ابتدا ۲-۱ سانت گونیا کنید ، سپس طبق نقشه به نقاط ۶و۵ وصل کرده و در همین امتداد از نقطه ۵ ، ۲ سانت خارج شده نقطه ۷ می­شود . از نقطه ۵ روی خط گونیایی ۲.۵ سانت بالا رفته نقطه ۸ می­شود .
از نقطه ۸ ، ۰.۵ سانت به طرف راست رفته نقطه ۹ می­شود . نقطه ۹ را طبق نقشه به نقطه ۷ وصل می­کنیم .
از نقطه ۸ ، ۸ سانت بالا رفته ، نقطه ۱۰ می­شود . از نقطه ۱۰ ، ۲سانت به طرف چپ رفته نقطه ۱۱ می­شود . نقطه ۱۱ را با خط صاف به نقطه ۹ وصل می­کنیم .
نقطه ۴ را ۲-۱ سانت گونیا کنید سپس با هلال کم به نقطه ۱۱ وصل می­کنیم .
فاصله بین نقاط ۳ ، ۴ ، ۱۱ ، ۹ ، ۷ ، ۶ ، ۳ و ۴ الگوی یقه ما می­باشد . که از خط ۴-۳ دو با روی دو لا بسته پارچه درآورده می­شود .

گردآوری : وبلاگ آموزش خیاطی لعیا