آستین لنگی ساده


۱) پارچه را به اندازه نسبت به دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت به اضافه ۶ سانت و به بلندی ۳۰ تا ۳۵ چهارلا می کنیم.
۲) از چهارلای باز ۶ سانت داخل آستین می رویم و یک خط تا پایین می کشیم...

آستین لنگی ساده


۳) بعد از ۶ سانت نسبت به دور سینه، گشادی آستین را به سمت چپ ادامه می دهیم و علامت می گذاریم.
۴) از سمت چپ ۲۵ سانت قوس آستین پایین می رویم و قسمت هلال بالای آستین را رسم میکنیم.
۵) بعد از۶ سانت۲/۱ دور بازو به اضافه۲ سانت به سمت چپ میرویم و خط زیربغل را میکشیم.
۶) از بالای ۶ سانت به صورت هلال به دور بازو وصل کرده و روی علامتها را قیچی می کنیم.
۷) بعد از ۶ سانت چرت می زنیم.
● روش دوخت
الف) اول چرت ها را روی هم قرار می دهیم. در واقع قسمت بالای آستین به اندازه ۱۲ سانت روی هم می رود.
ب) قسمت بالای آستین را مثل آستین پفی چین می دهیم.
ت) زیر بغل آستین را می دوزیم و به لباس وصل می کنیم.

گردآوری : وبلاگ آموزش خیاطی لعیا