یقه گرد هلالی


پارچه را به اندازه ۴/۱ دور باسن دولا می کنیم...

یقه گرد هلالی


● روش دوخت و برش
الف) طریقه دوخت و برش این لباس مانند درس شماره ۱ و ۲ است.
‌ب) برای این مدل از دولای بسته وسط یقه ۳ سانت پایین می رویم و به صورت هلال به وسط دور گردن جلو وصل می کنیم.
‌ج) طریقه دوخت سجاف مانند درس های ۱ و ۲ است.
‌د) پشت را هم مثل درس های قبل از روی جلو برش می زنیم.

گردآوری : وبلاگ اموزش خیاطی لعیا