پرده دور تخت


تختخواب فلزی با چارچوب دورتخت که سر هر گوشه از چارچوب از فلز با طرح برگهای انتهای میوه آناناس آذین بندی شده است. چندین متر از پارچه توری و یا حریر روی چارچوب و به دور تختخواب آویزان شده است. پارچه تور در دوسوی چارچوب دسته و جمع شده به گونه ای که چین خورده است. حسن این طرح آن است دوختن ندارد و پارچه به صورت رها و آزادانه روی چارچوب پهن می شود...

پرده دور تخت


ـ تختخواب فلزی با چارچوب بلند به دور آن که پرده نازک و به رنگ روشن از آن آویزان کرده اند. پرده کمی بلندتر از ارتفاع چارچوب برش خورده طوری که مقداری از آن به روی زمین کشیده می شود. پرده بالای سرخت تکه بر دوزی شده زیبایی دارد و وقتی که پرده ها به کناری کشیده شود مانند تابلوی زیبایی خودنمایی می کند.چندنکته برای یادآوری به هنگام برش و دوختن : تخت پرده های کناری و انتهایی پارچه را حدود ۷ـ۸سانتیمتر بلندتر از اندازه ریل تا کف زمین در نظر بگیرید و ببرید. از تمام پهنای پارچه استفاده کنید به اندازه ۱‎/۵برابر پهنای تخت باید برای پهنای پرده محاسبه کنید و هر چهارطرف پارچه ها را با کمترین مقدار تا کنید و بدوزید. فقط تکه سرتخت را درز بگیرید و بقیه تخته پارچه ها به صورت تکه تکه آویزان می شود. برای تهیه نوار به اندازه ۴۰*۷ سانتیمتر از پارچه ببرید.
ـ تختخواب با چارچوب دور از ساقه های قطور خیزران که از دوطرف یکی سرتخت و دیگری پای تخت پرده بسیار نازک با طرحی ظریف و لطیف آویزان کرده اند. سه رنگ خاکستری، یاسمنی و سفید عاجی در کنار هم معجزه می کنند.

گردآوری : وبلاگ آموزش خیاطی لعیا