روش دوخت زیپ مخفی
برای دوخت زیپ مخفی بهتره از پایه مخصوص زیپ مخفی استفاده کنیم
1-    قبل از شروع به دوخت زیپ حتمأ زیپ را اتو کنید. به این روش که با لبه اتو دندانه های زیپ را هل داده و آنها را باز کنید تا از حالت لول شده خارج شود. این حرکت باعث انجام دوخت روانتر هنگام نصب زیپ میشود

2-    مسیر دوخت زیپ در این تصویر با خطی آبی رنگ نشان داده شده تا شما دید بهتری نسبت به دوختی که باید انجام شود داشته باشید. دقت کنید که این دوخت تنها و فقط برای توضیح بهتر رسم شده و نیازی نیست شما چنین خطی را روی زیپ ترسیم کنید چرا که ممکن است وسیله اثرگذار شما بعدها به لباس رنگ پس دهد. مگر اینکه از صابون مدادی استفاده کنید که معمولأ آن نیز بدلیل ظخیم بودن نوک آن وسیله مناسبی برای این کار نیست. پس ترجیحأ خطی رسم نشود.


3-    این تصویر به این نکته اشاره دارد که فاصله آخرین دندانه ها را از لبه بالایی درز رعایت کنید

4-    برای این مرحله بیش از تصویر به توضیحاتی که میدم توجه کنید:
درز لباس را تا محل نصب زیپ بدوزید و محل نصب زیپ را کوک بزنید
پارچه را در حالیکه پشت پارچه به سمت شما و روی پارچه به سمت میز کار می باشد روی میز پهن کنید. درزها را در قسمت نصب زیپ به طرفین خوابانیده و زیپ را در حالتی که دندانه های آن بسته است بر روی این درز قرار داده (روی زیپ به سمت پارچه و پشت زیپ به سمت شما باشد) و لبه های آن را به درز لباس سنجاق کنید
اکنون لبه های زیپ را در همین حالت به درز لباس کوک بزنید و یا یک راه دوخت بزنید
تصویر زیر تصویر زیپ متصل شده به لباس ولی در حالت باز می باشد. تا قبل از انجام دوخت یا کوک اتصال زیپ به لبه درز لباس که توضیح دادم نیازی به باز کردن زیپ نیست


5-    این تصویر زیپ متصل شده به لباس را در مرحله اول نشان میدهد. توضیح این تصویر با توضیحات تصویر قبلی تکمیل میشود
به علت متفاوت بودن روش تصویر با روشی که ارسوک توضیح میدهد، در این تصویر اول زیپ را دوخت زده و درز لباس را به عنوان آخرین مرحله دوخت ، انجام میدهد ولی استفاده از این روش درصد خطا و کیس افتادن در درز لباس هنگام نصب زیپ را افزایش میدهد
در صورت تمایل میتوانید این روش را که روش پیشنهادی بورداست انجام داده و آن را با روش پیشنهادی ارسوک مقایسه کنید

6-    بعد از انجام دوخت اتصال زیپ به درز، اکنون دندانه های زیپ را باز کرده و لبه زیپ را همانگونه که در تصاویر بعدی آمده است دوخت بزنید...
ارسوک تأکید دارد انتهای دوخت دوم به اندازه 1 الی 1.5 سانتی متر پایین تر از محل نصب زیپ باشد. در تصویر نشان داده شده این فاصله حدود 5 سانتیمتر می باشد که این نوع دوخت بالا کشیدن پایه زیپ را پس از اتمام دوخت زیپ غیر ممکن می سازد...
بعد از انجام این مرحله پایه زیپ را خیلی ظریف از سمت روی کار به بالا بکشید...
تصاویر آلبوم را کامل و مرحله به مرحله دنبال کنید...
 

7-    در این تصویر به جای دوخت دومی را که در تصویر قبل توضیح آن رفت، از کوک استفاده شده که در نهایت کوک شکافته میشود

8-    روش دوخت لبه زیپ با یکی از انواع پایه های زیپ

9-    پیشنهاد ارسوک این است که برای جلوگیری از برق افتادگی در لباس، درز را از سمت پشت کار اتو کنید