پیراهن کوتاه ترکیب حریر کش

 

 

 

 


جنس این لباس کشیه و هیچ برشی جز قسمت یقه نداره.
اما بهتره از نوع کشی که کمی سفت باشه استفاده کنیم مثل تیار کش یا جنسی شبیه به این
از الگوی اولیه کشی استفاده میکنیم و الگو رو میکشیم
برای قست بالا (تور)هم یقه رو گشاد نمیکنیم از
ودی و سرشانه و براش یقه ایستاده رو طراحی میکنیم
باید از حریر کش استفاده کنین ولی خیلی دقت کنین که در نره و لقیهاشو هم تو الگو حتما بگیرین
حریر کش رو بدون جای درز برش بزنین تا بزرگ نباشه
بقیه مراحل دوخت ساده است و برای زیرش میتونید از آستری استفاده کنید یا اینکه فقط سجاف بدین قسمت یقه رو
پشت هم زیپ مخفی میخوره