آموزش دوخت سه جاف و بندک توسط خانم سیما عمرانی مدرس و استاد خیاطی


آموزش دوخت سه جاف و بندک

برای دوخت جا دکمه به وسیله بندک از اریب پارچه استفاده میکنیم تا زده به پهنای دلخواه چرخی از روی آن می رویم . و بعد به وسیله نخ و سوزن بندک را بر میگردانیم . و حتما بندک باید در کنار هم قرار گیرد.
برای دوخت سه جاف به اندازه جلوی خود بالا تنه یه سه جاف در می آوریم اگر بخواهیم سه جاف کاملا تمیز برگردد قسمتی که لایه چسبیده می شود از خط سه جاف پایین تر باشد ، چرت زده و خوب بر میگردد .


سه جافی که برای قسمت پشت یا جلو لباس در آورده می شود باید از انتهای لباس 10 تا 15 سانتی متر بیشتر باشد سه جاف را روی بالا تنه قرار داده از کنار گوشه گردن شروع به دوخت کرده یک سانت مانده به آخر خط تیز میکنیم مجددا به حالت فلش بالا رفته و نیم سانت از خط وسط فاصله دوخت را تا گوشه گردن ادامه می دهیم .
 

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی