آموزش دوخت دامن پیلیسه راسته

برای دامن پیلیسه راسته احتیاج به دو قد دامن به اضافه 4 سانتی متر پارچه اضافه داریم . اگر عرض پارچه 120 باشد قد دامن به اضافه 4 سانتی متر دو برابر میکنیم . از وسط قیچی میزنیم بعد از طرف ترکی به هم دوخته می شود پارچه به صورت مستطیل در میاید . در انتهای کار مستطیلی به عرض قد دامن به اضافه 4 سانتی متر و به طول سه برابر دورکمر به اضافه 4 سانتی متر بدست بیاوریم .


 از طرفین مستطیل 2 سانت داخل میشویم و جای دوخت تعیین میشود . از قسمت بالا یک یا 2 سانت پایین میاییم خط دوخت تعیین میشود . برای قسمت پایین 2 سانتی متر بالا می رویم خط کشیده که برای تو رفتن پایین دامن است . اندازه های پیلیسه ها به دلخواه است معمولا بین 3 تا 4 سانتی متر عرض پیله از بالا و پایین علامت زده بهم وصل میکنیم و باید از پشت پارچه کشیده شود . مجددا برای پیله زیر عرض پیله دو برابر پیله رو باید باشد .

بعد از اینکه پیله ها را روی پارچه پیاده کردیم حتما باید اتو به همراه اتو سرد استفاده شود .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی