آموزش دوخت چاک دامن

برای دوخت چاک دامن از انتهای زیپ شروع به دوخت کرده تا هر اندازه که بخواهیم که چاک را در نظر میگیریم . برای دامن های معمولی بلندی چاک بین 20 تا 25 یا حداکثر 30 در نظر میگیریم . این مقدار پایین با درجه درشت چرخ دوخته میشود یا با کوک بعد اتو زده بعد قسمت چاک را تا هر اندازه که باز گذاشتیم باز میکنیم . به وسیله نوار زان فیکس سر زاپاسی که میخواهیم به روی پارچه بذاریم وصل میکنیم .


برای چاک پشت دامن که موقع حرکت راحت تر باشیم و پا دیده نشود برای این کار الگو را روی پارچه گذاشته و بعد 5 تا 7 سانتی متر قسمت زیر را اضافه میگذاریم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی