پیراهن یقه هفت آستین قیفی
 
۱) پارچه را به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه ۲۰ تا ۳۰ تا می زنیم.
۲) از دولای بسته ۱۹ سانت پایین و ۷ سانت داخل رفته، خط یقه را رسم می کنیم.
۳) از دولای بسته به اندازه ۲/۱ سرشانه به اضافه ۲۰ تا ۳۰ سانت به سمت چپ می رویم علامت گذاری می کنیم.
۴) برای شیب سرشانه ۷ سانت پایین می رویم و خط سرشانه را به یقه وصل می کنیم.
۵) به اندازه قد بالاتنه به اضافه ۲ سانت از سرشانه پایین می رویم تا خط کمر بدست آید...

پیراهن یقه هفت آستین قیفی


پیراهن یقه هفت آستین قیفی

پیراهن,یقه,هفت,آستین,اندازه,دولای,پیراهن,رویم,سانت,رفته,اندازه,رفته خط یقه را رسم می کنیم,دولای بسته ۱۹ سانت پایین,رویم,دولا,پارچه,برا,پیراهن یقه هفت آستین,کمر

۶) روی خط کمر از دولای بسته به اندازه ۲/۱ دور سینه به اضافه ۳ سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلوی بالاتنه را رسم کنیم.
۷) به اندازه بلندی قد تمام لباس به اضافه ۸ سانت از سر شانه پایین می رویم.
۸) در پایین لباس از دولای بسته ۴/۱ دور باسن به اضافه ۸ تا ۱۲ سانت به سمت چپ می رویم و خط پهلو دامن را رسم می کنیم.
۹) پایین لباس را از دولای بسته ۴/۱ دور باسن به اضافه ۱۰ تا ۱۲ سانت در نظر می گیریم و از خط پهلو ۲ تا ۴ سانت بالا می رویم. سپس به صورت هلال به وسط جلو وصل می کنیم.
۱۰) برش جلو را روی پارچه دولای بسته جدا قرار می دهیم. بعد پشت لباس را برش می زنیم با این تفاوت که برای دور گردن ۴ سانت پایین و ۸ سانت داخل می رویم و خط دور گردن پشت را رسم می کنیم.
۱۱) سجاف مثل درس های قبل است.
۱۲) روی خط پهلو بالاتنه از سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین می رویم و حلقه آستین را علامت می گذاریم.

● روش دوخت

الف) بعد از اتمام برش پشت و جلو لباس، اول سجاف پشت و جلو را می دوزیم.
‌ب) خط سرشانه را روی هم قرار می دهیم. سپس سجاف جلو را روی سجاف پشت تا می زنیم و سرشانه ها را می دوزیم.
‌ج) از خط سرشانه ۲۰ تا ۲۵ سانت پایین رفته، بعد خط پهلوها را می دوزیم.
‌د) بعد از دوختن خط پهلوها را روی خط کمر، لیفه ای به عرض یک سانتیمتر دوخته و از آن، کش یک سانتی عبور می دهیم.
‌ه) روش دیگر کش دوزی این است که ابتدا روی کمر خط بکشیم و بعد کش را روی آن چرخ کنیم.
‌و) بعد از اطو کردن، پایین آستین و لباس را پس دوزی می کنیم.