آموزش دوخت دامن پیله پشت


آموزش دوخت دامن پیله پشتطریقه دوخت دامن پیله پشت:


1- از وسط پشت الگو ، برای پیله 8 سانتی متر از راست به چپ رفته و یک خط عمود تا لبه دامن رسم کنید .
2- بعد از پیله ، پایه ی دامن قسمت پشت را با ساسونها رسم کنید .
3- بلندی پیله را به اندازه ی دلخواه از لبه ی دامن بالا بروید ، باقی مانده قسمت بالای پیله را قیچی کنید . برای اینکه دهانه پیله باز نباشد پس از برش روی پارچه ، وسط پیله را نیم سانت بالاتر بکشید.
4- برش پشت پیله را می توانید چاک روی هم بدوزید.

گردآوری : وبلاگ آموزش خیاطی لعیا