آموزش تبدیل دامن کلوش به صورت مدل چهار ترک به همراه الگو
آموزش تبدیل مدل کلوش به چهار ترک 

تبدیل دامن کلوش به صورت مدل چهار ترک
1- ابتدا پشت و جلوی دامن را روی هم قرار داده چهارلا کنید از خط کمر به اندازه 4 سانتی متر پس از کمر پایین رفته و علامت بزنید .
2- وسط دامن که در واقع خط چهار لا شده می باشد را مشخص کنید .
3- از خط کمر به اندازه بلندی باسن پایین رفته و علامت بگذارید .
4- در روی خط باسن به اندازه یک هشتم دور باسن به اضافه 3 سانتی متر به طرفین رفته و علامت گذاری کنید در پایین دامن از وسط دامن به اندازه یک هشتم دور باسن به اضافه 10 سانتی متر به طرف پهلو ها رفته و این خط ها را به نقطه 4 سانتی متر پایین تر از کمر وصل کنید .

گردآوری : وبلاگ آموزش خیاطی لعیا