آموزش دوخت دامن جیب دار به همراه الگو
آموزش دوخت دامن جیب دار

نحوه دوخت و برش دامن جیب دار :

1- ابتدا الگوی دامن مورد نظر را رسم کنید ، سپس روی الگوی قسمت جلو ، جیب دامن را رسم کنید .
2- در روی قسمت جلو از خط پهلو 10 سانتی متر پایین رفته و از زاویه ی خط پهلو 9 سانتی متر داخل دامن بروید و این دو نقطه را به هم به صورت هلال وصل کنید .
3- برای کیسه ی جیب ، روی کاغذ جداگانه یک مستطیل به عرض 15 سانتی متر و به طول 25 سانتی متر رسم کنید و از این دو عدد برش بزنید .
4- یکی از برش های کیسه جیب را مانند دهانه جیب دامن قیچی کنید و دومی را ساده بگذارید .