آموزش دوخت دامن ترک به همراه الگو
آموزش دوخت دامن ترک

نحوه دوخت و برش دامن ترک  
1- موقع برش روی خط باسن دامن را چرت بزنید .
2- تکه های ترک را از روی باسن ، خط کمر و لبه دامن به هم سنجاق کنید .
3- در موقع دوخت درزها بالا و پایین نشود و درزها را از بالا به پایین به یک سمت اتو کنید .
4- یکی از درزها را به پهنای 2 سانتی متر دوخته و از قسمت بالا 20 سانتی متر را برای دوخت زیپ باز بگذارید .