آموزش دوخت یقه کراواتی توسط خانم سیما عمرانی

طریقه دوخت یقه کراواتیآموزش دوخت یقه کراواتی خانم سیما عمرانی
برای درست کردن یقه کراواتی به روش الگوی یقه هفت در می آوریم . در وسط خط اریب 6 سانت یک سانت بالا و پایین برای پنس الگو به صورت بلوز یقه 7 جلو باز عمل میکنیم . برای سه جاف حتما لایه چسب استفاده میکنیم . اندازه خود الگو برش زده رو پارچه قرار داده و اتو میزنیم . یک دوم یقه 7 اندازه میزنیم . پارچه را تا زده مجددا از خط وسط تا میزنیم .

منبع : آموزش خیاطی خانم عمرانی

گردآوری : وبلاگ آموزش خیاطی لعیا