آشنایی با پارچه ها


▪ هدف :
داشتن اطلاعات اولیه برای کسانی که قصد فراگیری خیاطی را دارند ، آگاهی از تنوع پارچه ها و میزان حرارت لازم برای اطو زدن آنها ، طریقه ی صحیح کار با چرخ خیاطی و استفاده ی بهینه از آن .
برای اینکه دقیق تر با انواع پارچه ها آشنا شویم ، بهتر است آنها را به ترتیبی که روی درجات بعضی از اطوها به صورت کلمات فارسی نوشته شده به خاطر بسپاریم.
▪ به طور کلی پارچه ها را به پنج گروه اصلی تقسیم می کنند:
۱) پارچه های مصنوعی
۲) ابریشمی
۳) پشمی
۴) نخی
۵) کتانی...

آشنایی با پارچه ها


   ادامه مطلب آشنایی با پارچه ها