آستین لنگی ساده


۱) پارچه را به اندازه نسبت به دور سینه ۲۰ تا ۲۷ سانت به اضافه ۶ سانت و به بلندی ۳۰ تا ۳۵ چهارلا می کنیم.
۲) از چهارلای باز ۶ سانت داخل آستین می رویم و یک خط تا پایین می کشیم...

آستین لنگی ساده


   ادامه مطلب آستین لنگی ساده