یقه گرد هلالی


پارچه را به اندازه ۴/۱ دور باسن دولا می کنیم...

یقه گرد هلالی


   ادامه مطلب آموزش دوخت یقه گرد هلالی